Quay trở lại chi tiết bài viết Thái độ đối với tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng: một nghiên cứu dựa trên mô hình niềm tin sức khỏe Tải xuống tải PDF