Thực trạng trầm cảm của người bệnh ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn năm 2019

  • Lương Văn Quý, Nguyễn Thị Mai
Từ khóa: Bệnh trầm cảm, ung thư, Lạng Sơn

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu thực trạng và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ trầm cảm của bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 151 người bệnh từ 18 tuổi trở lên điều trị nội trú tại khoa Ung bướu bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơntừ tháng 04/2019 đến hết tháng 07/2019. Kết quả: 74,8% bệnh nhân ung thư có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, bao gồm 16,8% trầm cảm nhẹ, 49% trầm cảm vừa và trầm cảm nặng 9%. Trầm cảm cao nhất trong số những bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Kết luận: Kết quả nghiên cứu tìm ra tỷ lệ trầm cảm trên người bệnh ung thư là rất cao. Do vậy, thực hành điều dưỡng cần chú trọng vào các lĩnh vực hỗ trợ tâm lý, quan tâm và có can thiệp kịp thời để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-16