Kiến thức và thực hành dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2019

  • Hoàng Trung Tiến, Đỗ Minh Sinh
Từ khóa: Điều dưỡng, tổn thương do vật sắc nhọn, kiến thức, thực hành

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức và thực hành dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, phỏng vấn điều dưỡng để đánh giá kiến thức và quan sát để đánh giá thực hành dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn. Kết quả: Về kiến thức, chỉ 20,8% biết đầy đủ 6 nguyên nhân gây tổn thương do vật sắc nhọn, 29,5% điều dưỡng cho rằng tổn thương do vật sắc nhọn có thể ngăn ngừa hoàn toàn và 39,6% biết mức chứa tối đa của thùng đựng VSN là ¾, 45% biết về quy trình xử lý tổn thương do vật sắc nhọn và 35,6% biết về thời gian bắt đầu điều trị dự phòng HIV sau phơi nhiễm. Về thực hành, có 36,9% điều dưỡng thực hành đạt 13/13 tiêu chí, chỉ 45,6% điều dưỡng dùng bông, gạc để bẻ ống thủy tinh, 41,6% mang găng khi tiêm và còn 30,2% dùng hai tay đóng nắp sau tiêm. Kết luận: Nhiều nội dung kiến thứcvà thực hành còn mức độ thấp cần được cải thiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22