Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017 Tải xuống tải PDF