Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định Tải xuống tải PDF