Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả ứng dịnh phương pháp mô phỏng trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Tải xuống tải PDF