Quay trở lại chi tiết bài viết Kiến thức, thái độ về phòng lây nhiễm lao của người bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định năm 2017 Tải xuống tải PDF