Nhận diện nguy cơ cháy nổ tại làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống

  • Trương Thị Ly
  • Đào Tuấn Anh
Từ khóa: Nguy cơ cháy nổ, làng nghề truyền thống, làng nghề gỗ truyền thống, nguy cơ cháy nổ tại làng nghề gỗ truyền thống

Tóm tắt

   Các làng nghề truyền thống đóng vai trò quan trọng trong lưu giữ các giá trị văn hóa cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, cũng như các làng nghề khác, sự tồn tại và phát triển các làng nghề gỗ đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề trong đó có nguy cơ cháy nổ gây nên những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề truyền thống. Thông qua kết quả nghiên cứu trường hợp tại làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống La Xuyên, bài viết này nhằm chỉ ra các nguy cơ cháy tiềm ẩn mà người dân làng nghề gỗ La Xuyên đang phải đối diện. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra tại các làng nghề.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Trương Thị Ly, & Đào Tuấn Anh. (2023). Nhận diện nguy cơ cháy nổ tại làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 42. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77852
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI