Thực hành công tác xã hội trong kỷ nguyên số

  • Hoàng Thị Thu Thủy
  • Trương Thị Ly
Từ khóa: Công tác xã hội, thực hành công tác xã hội, ứng dụng công nghệ trong thực hành công tác xã hội

Tóm tắt

    Trong kỷ nguyên số, một thách thức lớn đối với công tác xã hội là khai thác và tận dụng những tiến bộ của công nghệ vì lợi ích của thân chủ và xã hội. Tuy khởi đầu chậm chạp nhưng công nghệ đang bắt đầu thâm nhập vào các công việc của nhân viên công tác xã hội. Mặc dù phải đối diện với rất nhiều các khó khăn trong việc đưa công nghệ vào hoạt động thực hành nhưng các nhân viên công tác xã hội đang thích nghi và có khả năng sử dụng công nghệ trong các hoạt động thực hành của mình. Nhân viên công tác xã hội có thể có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng bằng cách sử dụng tư vấn trực tuyến, tư vấn qua điện thoại, tư vấn video, can thiệp dựa trên web tự hướng dẫn, hay sử dụng mạng xã hội,... Ứng dụng công nghệ có tiềm năng thay đổi đáng kể, tạo ra các đổi mới thực hành và nâng cao hiệu quả thực hành công tác xã hội trong thập kỷ tới.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-19
##submission.howToCite##
Hoàng Thị Thu Thủy, & Trương Thị Ly. (2023). Thực hành công tác xã hội trong kỷ nguyên số. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (28), 63. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/75570
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN