Một số giải pháp công đoàn bảo vệ việc làm của người lao động trong các ngành thâm dụng lao động trước tác động của chuyển đổi số

  • Tống Thị Huệ
Từ khóa: Chuyển đổi số, công đoàn, bảo vệ việc làm, ngành thâm dụng lao động, người lao động, tác động

Tóm tắt

    Chuyển đổi số sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp cải thiện chi phí, hệ thống vận hành, tăng năng suất...; đồng thời cũng là khó khăn cho thị trường lao động khi có sự dôi dư lao động và thay đổi vị trí việc làm. Nước ta chủ yếu là lao động phổ thông, tập trung cao ở các ngành thâm dụng lao động, khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều yếu tố liên quan đến việc làm. Vì vậy, Công đoàn Việt Nam với vai trò là tổ chức đại diện của người lao động, cần chuẩn bị trước các đối sách để có thể ứng phó với nguy cơ về tác động của chuyển đổi số đối với việc làm của người lao động.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-18
##submission.howToCite##
Tống Thị Huệ. (2023). Một số giải pháp công đoàn bảo vệ việc làm của người lao động trong các ngành thâm dụng lao động trước tác động của chuyển đổi số. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (28), 11. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/75553
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI