Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Công đoàn
Địa chỉ tòa soạn: 169, Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 024.38574147
E-mail: tapchinckhcd@dhcd.edu.vn
Website: http://www.dhcd.edu.vn/cm/Tap-chi-khoa-hoc.html

BAN BIÊN TẬP

 PGS. TS. Phạm Văn Hà
 TS. Nguyễn Đức Tĩnh
 PGS. TS. Hoàng Thanh Xuân
 Ths. Lê Phương Thảo

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc):
Ths. Lê Phương Thảo