Quay trở lại chi tiết bài viết THỬ NGHIỆM VÀ CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ SÁT KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 Tải xuống tải PDF