LỄ VU LAN TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN CẦN THƠ

  • Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tóm tắt

Lễ Vu lan có ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc, là sự kết hợp giữa yếu tố đạo đức và ý nghĩa xã hội. Bắt nguồn từ truyện tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, lễ hội Vu lan đã thể hiện rất rõ tấm lòng hiếu kính của con cái đối với đấng sinh thành. Với người dân Cần Thơ lễ Vu lan có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đặc biệt là tư tưởng đạo hiếu. Chữ hiếu đó còn được mở rộng ra: hiếu với dân tộc, với đất nước với nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết