PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA Ở CẦN THƠ ĐỂ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG

  • Nguyễn Minh Tuấn

Tóm tắt

Di tích lịch sử - văn hóa luôn là thế mạnh lâu dài của ngành du lịch. Bên cạnh những loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch nông thôn, du lịch nghỉ ngơi, giải trí, du lịch MICE, du lịch mua sắm... gần đây du lịch văn hóa (DLVH) được xem là loại sản phẩm đặc thù đang trở thành xu hướng của các nước đang phát triển, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. Nhưng để phát triển loại hình DLVH một cách bền vững đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải bàn luận. Cho đến nay chưa có nhiều bài viết về phát triển bền vững DLVH tại Việt Nam. Do đó, bài viết này sẽ tập trung vào việc phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững đặc biệt là khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia tại Cần Thơ và một số giải pháp phát triển DLVH bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết