ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG RAU AN TOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  • Lê Thị Thúy Kiều
  • Nguyễn Thị Thu An

Tóm tắt

Ngành hàng rau của Việt Nam chủ yếu phục vụ thị trường trong nước. Những năm gần đây, nhiều trường hợp ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, trong đó có rau củ đã tác động đến hành vi người tiêu dùng làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng rau an toàn. Ngành nông nghiệp TP. Cần Thơ đã quy hoạch vành đai thực phẩm, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển vùng sản xuất chuyên canh rau quả tươi an toàn. Bên cạnh việc thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh rau an toàn cần phải có các điểm tiêu thụ rau an toàn để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay ở TP. Cần Thơ chỉ có một số điểm bán rau an toàn như siêu thị, cửa hàng rau an toàn,… Do đó, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng rau an toàn, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với rau an toàn cần xây dựng chuỗi cung ứng rau an toàn của TP. Cần Thơ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết