TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM

  • Phạm Thị Huệ

Tóm tắt

Ngay từ đầu tháng 02/2020, khi dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu phức tạp, các địa phương trên cả nước đã ban hành Công văn về việc cho học sinh nghỉ học nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đợt nghỉ đầu tiên dự kiến chỉ kéo dài một tuần, thế nhưng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, các địa phương lại liên tiếp ban hành văn bản về việc kéo dài thời gian nghỉ học. Từ nghỉ một tuần, học sinh lại được nghỉ hết tháng 02, sau đó là nghỉ hết tháng 03 và hiện nay là nghỉ hết 15/4. Thậm chí, có một số cơ sở đào tạo còn ra quyết định nghị đến khi có thông báo mới. Như vậy, kỳ nghỉ dịch Covid - 19 của học sinh trên cả nước đến nay đã kéo dài 03 tháng nếu tính luôn kì nghỉ Tết 2 tuần. Vì vậy, dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến ngành giáo dục - đào tạo của Việt Nam. Từ đó, đã tạo nên những kết quả tích cực và tiêu cực.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết