Liên hệ

P410, tòa nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ hiệu trưởng

Nguyễn Thị Minh Thao
Điện thoại 0904340566

Hỗ trợ liên hệ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại 024,39349105/0988770553