Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI “TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN” - VẬT LÍ 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

Nguyễn Quang Linh

Tóm tắt


Những lợi ích của giáo dục STEM mang lại như: tăng hứng thú học tập của HS; giúp HS giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn; đánh giá sự tiến bộ của nhóm theo một quá trình thay vì những bài thi quyết định kết quả học tập của một cá nhân; giảm áp lực học tập,... Trong thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu về việc tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM, tuy nhiên các chủ đề này thường được tổ chức trong thời gian 2-3 tiết học, nó không phù hợp với quá trình học tập theo bài lớp đang được triển khai rộng rãi hiện nay. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm phương án đưa yếu tố STEM vào bài dạy mà không phá vỡ hình thức dạy học bài-lớp truyền thống. Nghiên cứu đã chọn bài “Tác dụng từ, tác dụng sinh lý và tác dụng hóa học của dòng điện” - bài 23 - Vật lý 7, làm ví dụ minh họa. Thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm tại trường 915 Gia Sàng, nhóm nghiên cứu đã lấy phiếu đánh giá học sinh, lấy ý kiến từ chuyên gia giáo dục sau đó sử dụng phương pháp thống kê toán học để đánh giá tính khả thi của phương án nhóm đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể sử dụng quy trình thiết kế kĩ thuật kết hợp với tiến trình dạy học nêu và giải quyết vấn đề để đưa yếu tố STEM vào quá trình dạy học bài – lớp truyền thống.


Toàn văn: PDF