Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Dũng, Nguyễn Văn, Viện Nghiên cứu tôn giáo, VASS
Dũng, Nguyễn Xuân, VASS
Dũng, Nguyễn Xuân, Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Dũng, Nguyễn Tiến, Đại học Huế
Dũng, Nguyễn Tiến, Trường Đại học Khoa học Huế
Dũng, Nguyễn Xuân, TS., Nhà xuất bản Khoa học xã hội, VASS
Dũng, Nguyễn Tiến, Đại học Khoa học, Đại học Huế
Dũng, Nguyễn Mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dũng, Phạm Việt, Tạp chí Cộng sản
Dũng, Phạm Ngọc
Dũng, Đào Văn, Ban Tuyên giáo Trung ương
Dương, Bùi Thị Thùy, Đại học Mỏ-Địa chất
Dương, Lương Thùy, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững, VASS
Dương, Đoàn Ánh

E

Easterly, William
Editor, The
Editorial, Board, VASS
Eswar, Prasad, Cornell University

F

Failler, Philippe Le, TS. sử học, Chuyên gia EFEO tại Hà Nội
Felson, Richard
Feng, Dang Rui
Feng, Han
Feng, Tian
Flier, JA. A., Trường Cao đẳng Văn hoá học, Trường Đại học Văn hoá và Nghệ thuật quốc gia Moskva
Fu, Zhang Cheng, Viện Quản lý công, Đại học Nhân dân Trung Quốc

201 - 225 trong số 1102 mục    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP