Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Dự, Phạm Văn, VASS
Dự án hỗ trợ tổng kết 20 năm Đổi mới ở Việt Nam, Nhóm tác giả
Diên, Mai, VASS
Diên, Ngô Thị Mai, Viện Thông tin Khoa học xã hội, VASS
Diệm, Nguyễn Như, VASS
Douangmany, Tou, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Drake, Miriam A., Viện Công nghệ Georgia
Dufumier, Marc, GS., Viện Nông học quốc gia Paris-Grignon (INAPG), Pháp
Dũng, Nguyễn Hữu, TS. Viện trưởng Viện KHLĐ và các vấn đề xã hội Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Dũng, Phạm Ngọc
Dung, Ngô Thị Mỹ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Dung, Nguyễn Thị Thanh, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Dung, Vũ Trọng, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Dung, Vũ Trọng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
Dung, Vũ Trọng, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực I
Duy, Anh, VASS
Duy, Trần Văn, VASS
Duy, Trần Văn, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,VASS
Duyên, Lý Phương
Duyên, Phạm Đình, Trường Đại học Chính trị
Dũng, Mai Văn Hai, Phạm Việt, VASS
Dũng, Nguyễn Xuân, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, VASS
Dũng, Nguyễn Tiến, Trường Đại học Trà Vinh
Dũng, Nguyễn Chí, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Dũng, Nguyễn Tiến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

176 - 200 trong số 1102 mục    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP