Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

C

Clinton, Hillary
Collini, Stefan, Đại học Cambridge
Copper, John F., Đại học tổng hợp tiểu bang Missouri
Cowan, David
Cui, Q, Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Ban các vấn để tài khoá của IMF
Cư, Mã Điền, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Cường, Bùi Việt, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững, VASS
Cường, Chu Quang, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, VASS
Cường, Phạm Gia, Ban Tuyên giáo Trung ương
Cường, Phung Danh, Đại học Công nghiệp Hà Nội
Cường, Trần Đức, VASS
Cường, Trần Đức, Viện Sử học, VASS
Cường, Vũ Hùng, Viện Thông tin Khoa học xã hội, VASS
Cương, Lại Văn, Viện Chiến lược & Khoa học, Bộ Công an
Cương, Đỗ Minh
Cương, Đỗ Minh, Ban Tổ chức Trung ương
Cương, Đỗ Minh, VASS
Cương, Đỗ Minh, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương
Cương, Đỗ Minh, Viện Khoa học tổ chức

D

Davidovich, Vsevolod Evgen'evich
Dân, Nguyễn Văn, Viện Thông tin KHXH, VASS
Dân, Nguyễn Văn, VASS
Dân, Nguyễn Văn, PGS, TS. văn học, VASS
Dần, Nguyễn Văn, Học viện Tài chính
Dự, Phùng Thị, Học viện Biên phòng

151 - 175 trong số 1102 mục    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP