Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

B

Bình, Lại Thị Thanh, Viện Thông tin Khoa học xã hội, VASS
Bình, Ngô Thế Long, Trần Thái, VASS
Bình, Nguyễn Trọng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Bình, Nguyễn Trọng, NCS. hành chính công, Học viện Quản lý công, Đại học Nhân dân Trung Quốc
Bình, Nguyễn Thị Thúy, Viện Thông tin KHXH, VASS
Bình, Nguyễn Trọng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Bình, Nguyễn Thanh, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bình, Phí Thị, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bình, Phùng Thị, Viện Thông tin KHXH, VASS
Bình, Phùng Thị, VASS
Bình, Phạm Thị, Đại học Vinh
Bình, Phạm Thị Thanh, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Bình, Đào Văn, VASS
Bích, Nguyễn Thị
Bích, Nguyễn Ngọc
Bích Hằng, Nguyễn Thị, VASS
Bích Lan, Bùi Thị
Bích Thu, Nguyễn Thị Thu Phương, Chử, VASS
Bạ, Bùi Quảng, Ministry of Public Security
Bảo, Hồ Tú, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Bảo, Hoàng Chí, GS., TS. triết học, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương
Bảo, Hoàng Chí, Hội đồng Lý luận Trung ương
Bảo, Hoàng Chí
Bảo, Đặng Quốc
Bắc, Ngô Thế, Viện Thông tin KHXH, VASS

76 - 100 trong số 1102 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP