4 (388) 2015

Mục lục

Các bài chính

Lời tòa soạn Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 3-6
40 năm xây dựng và trưởng thành của Viện Thông tin Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Lê Thị Lan 7-25
Viện Thông tin Khoa học xã hội 40 năm. Đôi điều nhớ lại và suy ngẫm Tóm tắt PDF
Lại Văn Toàn 26-35
Những dấu ấn về Viện Thông tin Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Sinh 36-41
Viện Thông tin Khoa học xã hội có một thời để nhớ Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hiến 42-46
40 năm ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình thông tin - thư viện tại Viện Thông tin Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Ngô Thế Long 47-51
Dịch thuật - Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác thông tin khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dân 52-57
Thường xuyên bồi dưỡng nhiệt tình và năng lực làm thông tin khoa học Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Tình 58-61
Công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Bình 62-67
Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Nga 68-72
Những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng chuẩn biên mục Anh Mỹ (AACR2) tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Trường Giang 73-76
Số hóa tài liệu trong xu thế phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Phùng Thị Bình 77-83
Vai trò của thư viện truyền thống trong hoạt động của thư viện hiện đại: Sự kết hợp vì phát triển Tóm tắt PDF
Trần Thị Kiều Nga 84-90

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Thi Hương thời Nguyễn (qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam) Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hương Thảo 91-94

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 95-96

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 97-98


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP