Quay trở lại chi tiết bài viết Chiến lược chủ động và chiến lược thụ động trong xuất khẩu ở Đông Á và Mỹ Latin (Tiến Đạt lược thuật) Tải xuống tải PDF