Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ION AMONI SỬ DỤNG VẬT LIỆU GRAPHITE HOẠT HÓA KOH Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thị Thùy Dung, Đặng Văn Thành
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ MÀU METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CHÈ Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Trần Thúy Nga
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE – BÙN ĐỎ HOẠT HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Oanh, Đỗ Trà Hương, Lome Phengkhammy, Hà Xuân Linh
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DISP VÀNG RGFL (DYR) BẰNG BENTONIT BIẾN TÍNH CETYL TRIMETYL AMONI BROMUA (CTAB) Tóm tắt   PDF
Vũ Minh Tân, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM METHYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CÀ PHÊ TỪ TÍNH Tóm tắt   PDF
Bùi Xuân Vững, Ngô Văn Thông
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ SỮA CỦA NƯỚC GIA VEN ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hà, Hoàng Thị Mai
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN VỚI ĐIỆN CỰC PASTE NANOCACBON BIẾN TÍNH BẰNG OXIT BITMUT ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trịnh Xuân Giản
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYM -GLUCOSIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN (SPE) NHẰM XÁC ĐỊNH SALBUTAMOL TRONG MẪU NƯỚC TIỂU LỢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Trang, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DỊCH CHUYỂN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ Cu, Mn, Cr, As TRONG NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ, TỈNH PHÚ YÊN Phần 3. MÔ HÌNH HÓA SỰ LAN TRUYỀN KIM LOẠI NẶNG Cu, Mn, Cr, As TRONG NGUỒN NƯỚC THẢI CỦA KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Minh Trí
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cd2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU LÁ THÔNG BA LÁ TẠI ĐÀ LẠT Toàn văn   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hạ, Huỳnh Phương Thảo
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ (Pb) TRONG DUNG DỊCH TỪ BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ TRÊN VỎ TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG DITHIZON THEO PHƯƠNG PHÁP TĨNH Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Định, Nguyễn Minh Quý, Đàm Thị Thanh Mai
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ BẸ CHUỐI Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Huế, Hoàng Thị Nhạn
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION CHÌ VÀ ĐỒNG TRÊN TẢO SPIRULINA PLATENSIS Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ, Đoàn Thị Oanh
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU NANO COMPSITE GO/MnO2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Thị Chi, Trần Đình Trinh, Nguyễn Văn Nội
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYLEN XANH VÀ METYL DA CAM CỦA VẬT LIỆU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II), Ni(II) CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ SẮT (III) NITRAT, NATRI SILICAT VÀ PHOTPHAT Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+, Mn(II), PHOTPHAT CỦA VẬT LIỆU MnO2 NANO TRÊN LATERIT Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+, Mn(II), PHOTPHAT CỦA VẬT LIỆU MnO2 NANO TRÊN PYROLUZIT Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung
 
T. 22, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Ni(II), Cr(VI) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hậu, Trịnh Thu Nguyên
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SUNFUA TRÊN VẬT LIỆU BÙN THẢI SẮT HYDROXIT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hoa, Cồ Như Linh, Cao Vũ Hưng, Phạm Tiến Đức, Nguyễn Thị Ánh Hường, Phạm Thị Ngọc Mai, Phạm Huy Đông
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN Tóm tắt   PDF
Hà Quang Ánh, Quản Thị Thu Trang, Vũ Đình Ngọ, Lê Thị Mai Hoa, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Vũ Anh Tuấn
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN VÀ PHENOL ĐỎ CỦA QUẶNG APATIT LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH VI SINH VẬT CỦA MUỐI GUANIBIPHOS TRONG XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng
 
101 - 125 trong số 421 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224