Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NANO COBAN TỚI SỰ NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Phượng, Vũ Thị Nhài, Vũ Quang Huy, Nguyễn Thị Thúy
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NITƠ PHA TẠP ĐẾN SỰ CHUYỂN PHA TINH THỂ CỦA N-TiO2 Tóm tắt   PDF
Lê Diên Thân, Lê Diên Thanh, Hoàng Ngũ Phúc, Ngô Thị Thanh Hằng
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA PENTACHLOROBENZENE THÀNH CÁC HỢP CHẤT ÍT CLO HƠN Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Huệ
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ZnO KÍCH THƯỚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA CACBONAT ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA NÓ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hương Huế, Phạm Anh Sơn
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHIẾT ĐIỂM MÙ (CLOUD POINT EXTRACTION) VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT ION KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trung, Lê Thị Hạnh
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC KHÁNG SINH SARAFLOXACIN BẰNG QUANG HÓA UV Toàn văn   PDF
Lê Trường Giang, Bùi Thị Ngọc Thơm, Đào Hải Yến, Nguyễn Ngọc Tùng, Tống Thị Thanh Thủy, Cao Văn Hoàng
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT Zn(II) VỚI THIOSEMICACBAZON 2 - AXETYLPYRIĐIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA SÉT HỮU CƠ ĐIỀU CHẾ TỪ BENTONIT (THANH HÓA) VÀ TETRAĐECYLTRIMETYL AMONI BROMUA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Bùi Huy Quang, Lê Thị Hoàng Hương
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’ BIPYRIDIN CỦA La(III) Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hồng Hải, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ O-PHENANTROLIN CỦA Y(III) Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hồng Hải, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỖN HỢP BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 1,10 – PHENANTHROLIN CỦA TECBI (III) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Lê Hữu Trung
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLYSACARIT TÁCH CHIẾT TỪ TẢO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI RUỘNG LÚA TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hằng, Vũ Đình Ngọ, Maiko Okajima, Tatsuo Kaneko
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH Zr(IV) TRÊN ỐNG CACBON NANO ĐA LỚP ĐỂ XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Đào Thị Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Trần Hùng
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ KIT THỬ KẾT HỢP VỚI MÁY ĐO QUANG CẦM TAY ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NHANH NITRIT VÀ NITRAT TRONG MẪU NƯỚC TẠI HIỆN TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Trang, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Biển, Nguyễn Tiến Đồng, Nguyễn Thị Kim Thường, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thanh Lợi
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC AXIT RẮN La,Zn/γ-Al2O3 ĐỂ ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ BÒ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO Tóm tắt   PDF
Trần Thị Như Mai, Lưu Văn Bắc, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG NANO COMPOSITES PVDF/GO Tóm tắt   PDF
Cao Văn Hoàng, Trần Thị Thanh Thư, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NITROXENLULO TỪ BỘT GỖ VIỆT NAM Toàn văn   PDF
Phan Đức Nhân, Đoàn Minh Khai, Chu Văn Tuấn
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN TRONG KHÔNG KHÍ CỦA TẤM LỌC PHỦ NANO BẠC Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Đình Cường
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO COMPOSITES PVDF/CNTs BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN TĨNH ĐIỆN (ELECTROSPINNING) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Sướng, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TiO2 ĐA PHA TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ MÀU METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Tươi, Nguyễn Cao Khang, Ngô Ngọc Hoa, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Ngọc Hồng, Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU XỬ LÝ ASEN TỪ BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC CAC BON NANO BIẾN TÍNH, ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC TỰ NHIÊN Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU CHIẾT SẮT TỪ BÙN ĐỎ ĐỂ PHÂN HỦY METHYLENE XANH BẰNG HỆ FENTON CẢI TIẾN FE(III)-OXALAT/H2O2/MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Thảo, Bùi Xuân Vững
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU HÒA TÁCH QUẶNG URANI CHƯA PHONG HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỘN Ủ VỚI QUY MÔ 30 KG/MẺ Tóm tắt   PDF
Thân Văn Liên
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ASEN (III), AMONI TỪ DUNG DỊCH BẰNG VẬT LIỆU HỖN HỢP NANO CeO2 – Mn2O3 TRÊN THAN HOẠT TÍNH Tóm tắt   PDF
Đào Hồng Đức, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm
 
76 - 100 trong số 421 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224