T. 22, S. 2 (2017)

Mục lục

Bài báo

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY Cd, Pb TRONG ĐẤT, NƯỚC VÀ RAU TẠI ĐIỂM CÔNG NGHIỆP THUỘC XÃ ĐỒNG THÁP, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Đỗ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mến 1
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ IBUPROFEN TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ ĐẠO HÀM Tóm tắt PDF
Trần Thúc Bình, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Trang 8
SỬ DỤNG SỢI ACRYLIC NHUỘM MANGAN ĐỂ LÀM GIÀU CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ RADI TRONG NƯỚC BIỂN Tóm tắt PDF
Lê Xuân Thắng, Phan Sơn Hải, Phan Quang Trung, Nguyễn Minh Đạo, Võ Thị Mộng Thắm 17
PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN PHA RẮN NỀN MẪU (MATRIX SOLID PHASE DISPERSION - MSPD) ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TRÀ BẰNG KỸ THUẬT LC-MS Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhàn, Dương Văn Đông, Tạ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Đặng Trung Tín 22
XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TỔ HỢP BÙN HOẠT TÍNH VÀ THỰC VẬT Tóm tắt PDF
Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm 27
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 241Am TRONG SAN HÔ Tóm tắt PDF
Biện Anh Việt, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trọng Ngọ 33
HẤP PHỤ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG BÃ TRO TRẤU BIẾN TÍNH ACID CITRIC Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Thắng 40
TỔNG HỢP VẬT LIỆU V - TiO2 VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG KHỬ CO2 THÀNH NHIÊN LIỆU TÁI SINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Cao Văn Hoàng 46
NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ CƠ CHẾ HẤP THU Cr(VI) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU POLYANILIN TỔNG HỢP VỚI DỊCH CHIẾT NƯỚC VÀ BÃ CHIẾT SIM Tóm tắt PDF
Trần Thị Hà, Vũ Minh Tân, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Xuân Quế 53
NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG SẮT KIM LOẠI KẾT HỢP VỚI MUỐI KALI PESUNFAT Tóm tắt PDF
Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân 59
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO CoAl2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL GLYXIN Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Đào Hồng Hạnh 64
CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA MẪU VẢI QUÂN PHỤC TẨM DUNG DỊCH KEO BẠC NANO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu, Trần Thị Trang 70
TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KÍCH THƯỚC NANO CỦA Sm(III), Eu(III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ AXIT L-GLUTAMIC VÀ IMIDAZON Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Lương Ngọc Linh 77
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (ẤN ĐỘ) VỚI PROPYLTRIPHENYL PHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Hà 82
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT NANO MnFe2O4 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thúy Hằng 88
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE – BÙN ĐỎ HOẠT HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT Tóm tắt PDF
Phùng Thị Oanh, Đỗ Trà Hương, Lome Phengkhammy, Hà Xuân Linh 94
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ION AMONI SỬ DỤNG VẬT LIỆU GRAPHITE HOẠT HÓA KOH Tóm tắt PDF
Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thị Thùy Dung, Đặng Văn Thành 99
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LEVOFLOXACIN TRONG DƯỢC PHẨM VÀ NƯỚC TIỂU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hà, Từ Bình Minh, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Minh Diệp, Nguyễn Xuân Trường 105
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT PPCP TRÊN HỆ THỐNG SẮC KÝ LC/QQQ Tóm tắt PDF
Ngô Huy Thành, Văn Diệu Anh, Huỳnh Trung Hải, Norihide Nakada 112
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ ĐỘC TỐ GÂY LIỆT CƠ TRONG CUA BIỂN BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hà Bình, Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Thị Nhung 118
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN VÀ PHENOL ĐỎ CỦA QUẶNG APATIT LÀO CAI Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa 124
XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA AXIT AXETIC TỪ KẾT QUẢ CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Tóm tắt PDF
Trần Thế Ngà, Vũ Thanh Thúy, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Đào Thị Phương Điệp 132
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ AXIT FERULIC TỪ QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SONG SIÊU ÂM Tóm tắt PDF
Truong Thi Hoa, Do Van Manh, Huynh Duc Long, Nguyen Thi Linh, Kiyoshi Imamura, Yasuaki Maeda, Vu Dinh Ngo 138
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY SINH HỌC ĐỒNG, CHÌ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) ĐƯỢC NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG CHỨA NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Quỳnh Diệu, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Hải Phong 146


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224