T. 20, S. 1 (2015)

Mục lục

Bài báo

Thông báo của Hội XML
Thông báo của Hội
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC KHÁNG SINH SARAFLOXACIN BẰNG QUANG HÓA UV PDF
Lê Trường Giang, Bùi Thị Ngọc Thơm, Đào Hải Yến, Nguyễn Ngọc Tùng, Tống Thị Thanh Thủy, Cao Văn Hoàng 1
SỬ DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN ANAMMOX TRONG SINH KHỐI CỦA HỆ THỐNG LÀM GIÀU ANAMMOX TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY, BỘ CÔNG THƯƠNG Tóm tắt PDF
Trần Văn Vinh, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Bá Cường, Vũ Thị Bích Ngọc, Hà Thị Thu, Trịnh Lê Hùng 7
XỬ LÝ MÀU THUỐC NHUỘM DƯ TRONG NƯỚC THẢI NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA Tóm tắt PDF
Ngô Hồng Ánh Thu, Vũ Thị Bích Ngọc, Trịnh Lê Hùng 15
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI CỦA DUNG DỊCH SUPOWA TRONG CHĂN NUÔI GÀ Tóm tắt PDF
Nguyễn Lương Thoại, Nguyễn Hoài Châu, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Trọng Bội 24
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY TNT BẰNG TÁC NHÂN FENTON TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG VÀ CÓ KẾT HỢP BỨC XẠ UV Tóm tắt PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Đinh Ngọc Tấn, Hoàng Kim Huế 30
TRÙNG HỢP GHÉP QUANG HÓA BỀ MẶT MÀNG LỌC NANO TW30 Tóm tắt PDF
Trần Thị Dung, Ngô Hồng Ánh Thu, Cù Thị Vân Anh 37
CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA THUỐC NỔ PBX TRÊN CƠ SỞ RDX VÀ PU Tóm tắt PDF
Phan Đức Nhân 44
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (TRUNG QUỐC) VÀ TETRAĐECYLTRIMETYL AMONI BROMUA Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Hường 53
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMLODIPINE VÀ LISINOPRIL TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG - CHEMOMETRICS Tóm tắt PDF
Trần Thúc Bình, Phan Minh Tỉnh 59
NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu2+, Pb2+, Zn2+ TỪ ĐẤT TRỒNG BỊ Ô NHIỄM LÊN SINH KHỐI CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuấn 68
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC, CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA MÀNG Cu2O ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT Cu(II) AXETYLAXETONAT Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Phạm Anh Sơn 74
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PeCB TRONG CHẤT THẢI CỦA LÕ ĐỐT CÔNG NGHIỆP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Nam, Phạm Hải Long, Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Hà Giang 80
PHÁT TRIỂN POLYME CHỨC NĂNG CAO: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA STYREN VÀO CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN Tóm tắt PDF
Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Trần Duy Hưng, Trần Hải Ninh, Nguyễn Huy Tùng, Phan Trung Nghĩa, Trần Thị Thúy, Kawahara Seiichi 87
PHỨC CHẤT CỦA Cu(II) VỚI THIOSEMICACBAZON BENZANĐEHIT VÀ THIOSEMICACBAZON ISATIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu 92
XÁC ĐỊNH Cd, Cu, Pb và Zn TRONG SỮA BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ (ID-ICP-MS) Tóm tắt PDF
Vũ Văn Tú, Phạm Hải Long, Nguyễn Thị Huệ 100
HIỆU QUẢ QUANG XÚC TÁC PHÂN HUỶ NƯỚC Ô NHIỄM 2,4,5-T TRÊN VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG Cu/TiO2 VÀ Fe/TiO2 – VÀ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG Tóm tắt PDF
Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn 106
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC NGẦM VÀ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TÓC VÀ MÓNG TAY CỦA CƯ DÂN TẠI KHU VỰC THU GOM VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thảo, Nguyễn Mạnh Hà, Bùi Duy Cam, Đỗ Quang Trung 111
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMOXICILLINE VÀ KALI CLAVULANATE TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG –CHEMOMETRICS Tóm tắt PDF
Trần Thúc Bình, Trần Thị My 120
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GC-MS) VÀ SẮC KÝ KHÍ DETECTOR CỘNG KẾT ĐIỆN TỬ (GC-ECD Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Hảo 130
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG CỦA NƯỚC DẰN TÀU CỦA MỘT SỐ TÀU CHỞ HÀNG TẠI CẢNG HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Pham Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Hanh, Hoang Thị Tuyet Nhung 138
HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE (γ - MnO2) CẤU TRÚC NANO III- Khảo sát động học Tóm tắt PDF
Dinh Van Phuc 144


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224