Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LOẠI BỎ THUỶ NGÂN DẠNG HƠI BẰNG THAN HOẠT TÍNH BIẾN TÍNH VỚI IODUA

Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Quang Trung, Trần Hồng Côn

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224