Tạp chí Ngôn ngữ, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

心想 xin xiang trong tiếng Hán và nghĩ bụng trong tiếng Việt - nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

Phạm Ngọc Hàm, Cẩm Tú Tài

Tóm tắt


Khảo sát cấu tạo và hoạt động của những từ ghép liên quan đến tư duy của con người trong tiếng Hán và tiếng Việt, ta có thể thấy được 心Tâm trong tiếng Hán và tim, lòng, dạ trong tiếng Việt không những đảm trách về tư duy, mà còn là nơi lưu giữ tình cảm, tư tưởng, ý nghĩ của con người. Hai cách tri nhận và liên tưởng về chức năng của các bộ phận cơ thể đó có những điểm tương đồng và khác biệt, thể hiện khả năng khám phá thế giới vật chất, trong đó có chính mình của người Trung Quốc và người Việt Nam. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa dân tộc trong tiếng Hán và tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519