Ước tính chi phí phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp

  • Hay Sinh

Abstract

Trong cách tiếp cận dòng tiền chiết khấu, phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh (APV) có cách tiếp cận mới hơn khi giá trị doanh nghiệp được xác định bằng cách cộng giá trị doanh nghiệp không đòn bẩy tài chính với hiện giá tác động biên của nợ vay, trong đó có việc ước tính độc lập xác suất phá sản và chi phí phá sản công ty. Tại VN, trong quá trình vận dụng phương pháp này, thẩm định viên (TĐV) thường gặp nhiều khó khăn trong việc ước tính xác suất phá sản và chi phí phá sản của doanh nghiệp dẫn đến phương pháp APV ít được sử dụng. Trong bài nghiên cứu trước (Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 08, tháng 01-02/2013), tác giả đã trình bày cách ước tính xác suất phá sản, bài nghiên cứu này tiếp tục trình bày các phương pháp xác định, đúc kết một số kết quả nghiên cứu về chi phí phá sản đã được sử dụng trên thế giới và có thể vận dụng tại VN, đồng thời vận dụng một số phương pháp vừa trình bày để ước tính chi phí phá sản của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã PHR).    

Author Biography

Hay Sinh
TS
Published
2013-11-25
Section
Nghiên cứu và trao đổi