Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hình ảnh phụ nữ trong ca dao người Việt từ góc nhìn nữ quyền luận

PHẠM VĂN HÒA

Tóm tắt


   Từ trong lịch sử nhân loại, nữ giới đã bị xem là phụ thuộc nam giới. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, họ liên tục đóng vai là nhân vật đáng thương hại. Bất kể là ở phương diện địa vị hay là quyền làm người đều không được thoả mãn bình đẳng với nam giới. Văn học dân gian Việt Nam, đặc biệt là ca dao người Việt thể hiện khá rõ nét thân phận đáng thương của người phụ nữ trong xã hội nam quyền phong kiến. Đồng thời, ca dao cũng phản ánh thái độ phản kháng của họ trước sự đối xử bất bình đẳng. Bài viết này chỉ ra quá trình tìm đến quyền "làm người" của phụ nữ nông thôn Việt Nam ngày trước, cũng như cách họ "làm người" như thế nào trước tình cảnh của xã hội nam quyền    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238