Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chăm sóc và nuôi dạy trẻ em của người Việt Nam sinh sống tại Canada

VŨ TUYẾT LAN

Tóm tắt


Việc nuôi dạy trẻ em của người Việt Nam sinh sống ở Canada hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập, bao gồm: mâu thuẫn giữa quá trình Canada hóa trẻ em Việt Nam và trách nhiệm của trẻ đối với gia đình, họ hàng Việt Nam; sự khác biệt về mức độ tiếp thụ văn hóa Canada giữa những người mẹ Việt Nam nhập cư và con cái của họ; rào cản từ những nguyên tắc được luật hóa trong việc chăm sóc và nuôi dạy con ở Canada. Trước những thách thức này, các bà mẹ Việt Nam cần chủ động thích nghi với xã hội Canada để mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi trẻ em.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238