Quay trở lại chi tiết bài viết Chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những thách thức trong giai đoạn mới Tải xuống tải PDF