20 đổi mới giáo dục - thành tựu và thách thức

  • PHẠM MINH HẠC

Tóm tắt

Nền giáo dục nhân được xây dựng và phát triển từ sau Cách mạng tháng Tám, năm 1945 là một trong những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đạt được trong thế kỉ XX.
Phát hành ngày
2018-09-29
Chuyên mục
BÀI BÁO