Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CON NGƯỜI TRÍ TUỆ TRONG THƠ TRẦN NHÂN TÔNG

HỒ TẤN NGUYÊN MINH

Tóm tắt


Trong thơ Trần Nhân Tông thường xuyên xuất hiện một con người thông tuệ, có cái nhìn minh triết về cuộc đời, thấu tỏ quy luật sinh

-    trụ - dị - diệt của tự nhiên và quy luật sinh

lão - bệnh - tử của đời người. Trí tuệ siêu việt giúp con người hiểu lẽ sắc không, cảm nhận sâu sắc về sự chóng vánh, tàn phai, biến ảo của cuộc đời, từ đó có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa tồn tại của kiếp người trong cuộc nhân sinh. Cảm quan nhân thế vô thường của Phật giáo giúp con người biết được sự ngắn ngủi của thời gian trần thế, nhận ra khoảng trăm năm của đời người trôi qua trong phút chốc, ranh giới giữa sinh - diệt, tồn - vong mỏng manh như sương khói.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238