Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ TIẾP NHẬN THƠ HUY THÔNG CỦA NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI

NGUYỄN HỮU SƠN

Tóm tắt


Nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh của nhà thơ Huy Thông, bài viết giới thiệu ý kiến đánh giá của giới phê bình, nghiên cứu và sáng tác đương thời về thơ Huy Thông (1916-1988) vào giai đoạn đầu phong trào Thơ mới (1932-1945). Theo tác giả bài viết thơ Huy Thông có giọng điệu mới mẻ, tạo lập một phong cách bi hùng độc đáo. Cách thức tiếp nhận thơ Huy Thông của người đương thời gắn với không khí phê bình văn chương, thực sự có nghề, chuyên nghiệp, cởi mở và dân chủ. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238