AN NINH NĂNG LƯỢNG CỦA MỸ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

  • KIM NGỌC

Tóm tắt

Trước năm 1973, Mỹ hầu như không quan tâm nhiều tới vấn đề an ninh năng lượng, bởi nguồn tài nguyên khá dồi dào về than, khí đốt, trữ lượng thủy điện, dầu và cả tiềm năng sản xuất điện hạt nhân. Những chiến lược năng lượng được đưa ra từ đầu thế kỷ XX đến năm 1973 chủ yếu nhằm xây dựng trật tự trong hoạt động khai thác, kinh doanh, điều tiết giá cả và phân phối năng lượng. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973 khiến cả nước Mỹ bừng tỉnh. Nước Mỹ hiểu rằng, nền kinh tế sẽ không có tương lai nếu thiếu dầu mỏ. Việc đảm bảo an ninh năng lượng nói chung, an ninh dầu mỏ nói riêng đã và đang đặt nước Mỹ trước nhiều thách thức.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2009 đến nay, Tổng thống Mỹ B. Obama đã  điều chỉnh, ưu tiên hàng đầu vấn đề an ninh năng lượng nhằm đảm bảo năng lượng độc lập. Bài viết này phân tích thực trạng an ninh năng lượng của Mỹ trên các khía cạnh đẩy mạnh khai thác dầu trong nước; phát triển năng lượng tái tạo; tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những hàm ý chính sách an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Phát hành ngày
2016-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO