Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN NIỆM CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG VỀ LỊCH SỬ

NGUYỄN HUY PHÒNG

Tóm tắt


    Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là một trong những nhà văn lớn của dân tộc, được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt I, năm 1996). Ông là một cây bút tài hoa chuyên viết về đề tài lịch sử với cảm hứng sử thi anh hùng, quyện hòa trong chất men say trữ tình. Có được sự thành công đó là nhờ tài năng nghệ thuật, tấm lòng yêu quê hương, đất nước và những quan niệm tiến bộ về lịch sử nước nhà.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238