Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC TRỌNG ĐIỂM TRONG CHÍNH SÁCH CỦA MỸ Ở ĐÔNG NAM Á HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Tóm tắt


    Trong vài năm trở lại đây, Mỹ không khỏi lo lắng trước sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Châu Á. Sự lớn mạnh với tốc độ như vũ bão, cùng những tham vọng về kinh tế, lãnh thổ không giới hạn của Trung Quốc, đã khiến uy tín, quyền lợi và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, nhất là tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bị đe dọa nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Nếu cứ duy trì các chính sách đối ngoại với trọng tâm là khu vực Trung Đông hay Châu Âu, không sớm thì muộn Mỹ sẽ hoàn toàn bị lép vế với Trung Quốc trong cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực khác, trong đó có Đông Nam Á.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238