Quay trở lại chi tiết bài viết Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau 30 năm Đổi mới kinh tế ở Việt Nam Tải xuống tải PDF