BÀI TOÁN LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT - TIÊU THỤ LÚA GẠO Ở TÂY NAM BỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ MONG THỌ A, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

  • Lê Thanh Sang-Nguyễn Đặng Minh Th? Thanh Sang-Minh Thảo

Abstract

Bài viết phân tích các hoạt động liên kết giữa các bên liên quan trong sản xuất - tiêuthụ lúa gạo từ một nghiên cứu trường hợp tại địa bàn sản xuất lúa trọng điểm củavùng Tây Nam Bộ, qua đó chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng và hiệu quả liênkết. Kết quả cho thấy cơ sở hạ tầng sản xuất, nguồn lực sở hữu, qui mô và năng lựcquản trị đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của các hợp tác xã nông nghiệp,qua đó mở ra khả năng liên kết thật sự giữa các hộ trồng lúa với doanh nghiệp chếbiến/xuất khẩu lúa gạo, giảm dần vai trò trung gian của mạng lưới thương lái đangvận hành hiện nay.
Published
2018-06-03
Section
ECONOMICS - SOCIOLOGY