Ý NGHĨA VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHỮNG PHONG TỤC THÁNG GIÊNG TẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

  • AHN KYUNG HWAN

Abstract

 

Ở Hàn Quốc và Việt Nam, cứ đến ngày đầu tiên của tháng Giêng âm lịch, là lại có một "cuộc di chuyển lớn của cả dân tộc". Đó chính là lúc mọi người về quê tụ họp gia đình và cùng nghỉ Tết. Tết Âm lịch (Tết Nguyên Đán) đứng đầu các phong tục trong tháng Giêng, là dịp lễ quan trọng nhất trong số các ngày lễ của năm. Bài viết tìm hiểu đặc trưng và ý nghĩa của những phong tục tháng Giêng ở Hàn Quốc và Việt Nam, nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai dân tộc.

Author Biography

AHN KYUNG HWAN
Published
2017-12-29
Section
HISTORY - ANTHROPOLOGY - RELIGIOUS STUDIES