Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 11, S. 195 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỘ PHIM LA SINH MÔN TỪ GÓC NHÌN GIẢI KIẾN TẠO

Đào Lê Na

Tóm tắt


Giải kiến tạo (deconstrution) không chỉ là lý thuyết dẫn đường cho nghiên cứu cải biên mà còn là phương pháp phê bình hữu hiệu để nghiên cứu tác phẩm cải biên. Mặc dù bộ phim cải biên có thể có chú thích rõ ràng rằng nó được dựa vào tác phẩm văn học A, B, C, D… nào đó nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà làm phim phải lệ thuộc vào quan điểm, tư tưởng của nhà văn. Tác phẩm điện ảnh đã nằm trong sự kiến tạo mới của cả đoàn làm phim mà ở đó, mỗi người lại đem đến một điểm nhìn khác nhau, một tinh thần phi trung tâm, hậu hiện đại thể hiện ngay ở cách làm việc của nó. Trong bài viết này, chúng tôi vận dụng lý thuyết giải kiến tạo để nghiên cứu tác phẩm cải biên La Sinh Môn (Rashomon), một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh