Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 10, S. 194 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“KHÔNG GIAN” TRONG DU KÝ CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

Trần Lê Hoa Tranh

Tóm tắt


Văn học du ký là một thể loại viết về những chuyến đi, thông qua đó nhà văn khám phá thế giới, tự nhiên và con người, ghi lại những cảm xúc về nhân sinh, về cuộc sống… Trước đây, văn học du ký thường được gắn với những tác giả nam. Hiện nay, chúng ta chứng kiến một sự đảo chiều ngoạn mục với sự xuất hiện của nhiều tác giả nữ. Gắn kết với không gian đi và viết trong bối cảnh văn học toàn cầu hóa, chúng ta tìm thấy trong các tác phẩm du ký của tác giả nữ những chủ đề thú vị mà những thể tài văn học khác không rõ nét bằng: quê nhà/vùng đất mới, nhân dạng/hòa nhập, sốc văn hóa/vượt qua sốc văn hóa,…Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh