Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 5, S. 189 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Thị Kim Dung

Tóm tắt


Dựa trên số liệu khảo sát, bài viết trình bày thực trạng tiếp cận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ giúp xã hội của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại TPHCM; những khó khăn của người lao động khi tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và một số đề xuất chính sách liên quan đến lĩnh vực an sinh cho lao động phi chính thức, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh