Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 1, S. 185 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG VÀ XUNG ĐỘT VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG Ở CÁC CỘNG ĐỒNG VEN ĐÔ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lê Thế Vững

Tóm tắt


Thành phố Cần Thơ đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và trở thành đầu tàu phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đã để lại không ít những hệ lụy liên quan tới môi trường, trong đó có sự biến đổi môi trường sống theo chiều hướng xấu đi của vùng ven đô.Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự biến đổi môi trường sống của người dân trong vùng. Song, bài viết chỉ cố gắng nêu ra 3 nhóm tác nhân chính: do công nghiệp hóa, do sản xuất nông nghiệp, và do chất thải của các hộ dân trong cộng đồng. Từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu tác hại tới môi trường sống của cộng đồng dân cư vùng ven.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh