Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 17 (2013) ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ RADA XUYÊN ĐẤT NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT TẦNG NÔNG KHU VỰC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA. Tóm tắt   PDF
ĐỖ HUY CƯỜNG, HOÀNG VĂN VƯỢNG, TRẦN VĂN KHÁ
 
S. 11 (2013) ÁP DỤNG HTQLCL TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: CẦN ĐẢM BẢO CẢ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG. Tóm tắt   PDF
V V
 
S. 9 (2014) ÁP DỤNG ISO 22000 ĐỂ QUẢN LÝ CÁC MỐI NGUY HẠI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM. Tóm tắt   PDF
CT QGNSVCL
 
S. 23 (2013) ÁP DỤNG KAIZEN ĐỂ KHÔNG NGỪNG THỰC HIỆN CÁC Ý TƯỞNG CẢI TIẾN. Tóm tắt   PDF
CT QGVNS
 
S. 20 (2013) ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CẠNH TRANH TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CỤ THỂ TẠI TÒA ÁN. Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ MINH THỦY
 
S. 20 (2014) ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ VÒNG ĐỜI TRONG QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HỆ THỐNG PHỨC TẠP. Tóm tắt   PDF
TẠ VIỆT DŨNG, LÊ KỲ NAM
 
S. 16 (2014) ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TỔ HỢP ĐỂ DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO HẠN 5 NGÀY TRÊN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG. Tóm tắt   PDF
TRẦN TÂN TIẾN, C CÔNG THANH, HOÀNG THỊ MAI, HOÀNG THU THỦY, BÙI MINH TUÂN
 
S. 12A (2017) Áp dụng hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Ngô Sơn Hải
 
S. 7B (2018) Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Nguyễn Thị Phương Mai...
 
S. 5 (2015) ÂN NHÂN CỦA HÀNG CHỤC NGÀN BỆNH NHÂN BỎNG. Tóm tắt   PDF
PHẠM MN
 
S. 10A (2018) Ô nhiễm bụi ở các đô thị lớn của Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Đăng
 
S. 8 (2014) Ý KIẾN CỦA CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO BỘ. Tóm tắt   PDF
B KH&CN
 
S. 13 (2013) Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẬP TRỤ ĐỠ VÀ ĐẬP XÀ LAN. Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG ĐÌNH DỤ
 
S. 9A (2017) ạt lở bờ hệ thống sông vùng ĐBSCL và những đóng góp của KH&CN vào việc phòng chống giảm nhẹ thiệt hại. Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Hùng, Trần Bá Hoằng
 
S. 20 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG DẺO ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LIỆU BIMETAL THÉP CÁC BON - THÉP HỢP KIM HÀN NỔ VÀ KHI ÉP CHẢY NÓNG. Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN QUẾ, HÀ MINH HÙNG
 
S. 16 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGẬP LỤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tóm tắt   PDF
TRẦN HỒNG THÁI, LƯƠNG HỮU DŨNG
 
S. 7B (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG DẬP TẠO HÌNH CHI TIẾT TỪ CẶP PHÔI DẠNG TẤM SỬ DỤNG CHẤT LỎNG ÁP SUẤT CAO. Tóm tắt   PDF
ĐỖ VĂN VŨ, NGUYỄN ĐỨC MINH, TRẦN ANH QUÂN, ĐINH VĂN DUY
 
S. 18 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Tóm tắt   PDF
PHẠM ĐỨC CƯỜNG
 
S. 3B (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN TỚI SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN MẠNH, LẠI VĂN HÙNG, TRẦN VĂN DŨNG, HOÀNG THỊ THANH
 
S. 14 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN PHÂN KHOÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA NƯƠNG CHÈ HÁI BẰNG MÁY. Tóm tắt   PDF
LÊ TẤT KHƯƠNG, ĐẶNG NGỌC VƯỢNG, CHU HUY TƯỞNG
 
S. 17 (2013) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỚP THẤM NITƠ TRÊN THÉP HỢP KIM 30XH2MɸA. Tóm tắt   PDF
HOÀNG ANH TUẤN, NGUYỄN NGỌC MINH
 
S. 3B (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TỶ LỆ THỤ THAI CỦA TRÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA TRÂU LAI. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TRÀ, HÀN QUỐC VƯƠNG, ĐINH VĂN CẢI, NGUYỄN VĂN ĐẠI, NGUYỄN HUY HUÂN, NGUYỄN ĐỨC CHUYÊN, TẠ VĂN CẦN
 
S. 21 (2013) ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐẤT THẢI SAU KHAI THÁC BAUXITE. Tóm tắt   PDF
LƯU THẾ TRUNG, NGUYỄN THÀNH MẾN, TRƯƠNG HỒNG
 
S. 24 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA TRÀ TRỒNG, MỨC BÓN PHÂN VÀ ĐỘ CAO NGẮT NGỌN ĐẾN HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU. Tóm tắt   PDF
HOÀNG TỰ LẬP
 
S. 3B (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CAO HÁI MÁY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CẤP CHÈ NGUYÊN LIỆU CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN. Tóm tắt   PDF
LÊ TẤT KHƯƠNG, ĐẶNG NGỌC VƯỢNG
 
51 - 75 trong số 2221 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>