S. 2+3 (2014)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT ĐỂ ĐƯA LUẬT KH&CN 2013 VÀO CUỘC SỐNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUÂN 1
10 SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT NĂM 2013. Tóm tắt PDF
B KH&CN 5
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN VỀ QUYỀN TỰ TRỊ CỦA KHOA HỌC. Tóm tắt PDF
VŨ CAO ĐÀM 9
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HƯƠNG GIANG, PHẠM MINH NGUYỆT, VŨ VĂN HƯNG, CAO THU HẰNG, PHÍ CÔNG THƯỜNG 12
TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI KH&CN. Tóm tắt PDF
TRẦN QUỐC KHÁNH 17
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2013. Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC SONG 20
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO TRUNG TÂM KH&CN HẠT NHÂN - YẾU TỐ CẦN THIẾT CHO XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HÀO QUANG 23
HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM: ĐÓNG GÓP LỚN CHO NỀN KH&CN NƯỚC NHÀ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HG 38

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: VAI TRÒ VÀ NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT. Tóm tắt PDF
NGUYỄN XUÂN THẮNG 41
ĐỔI MỚI TƯ DUY TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI THỜI KỲ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tóm tắt PDF
PHÍ CT 45
DỰ ÁN FIRST - CÚ HÍCH CHO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KH&CN. Tóm tắt PDF
P MINH NGUYỆT 49
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA: THÁCH THỨC TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN. Tóm tắt PDF
ĐỖ TIẾN DŨNG 51
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỈNH CAO THÔNG QUA HỢP TÁC QUỐC TẾ. Tóm tắt PDF
HOÀNG DŨNG 54
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI: MỘT SỐ CẢI TIẾN TRONG KHAI THÁC VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Tóm tắt PDF
TẠ CAO MINH 57
MÔ HÌNH HỢP TÁC TRƯỜNG - VIỆN - DOANH NGHIỆP: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 60
MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP. Tóm tắt PDF
N HẢI HẰNG 64
VABIOTECH: TỪ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐẾN ỨNG DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN THU VÂN 67
VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NỔI BẬT. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG SƠN 70
CHẾ PHẨM HÓA SINH HỮU ÍCH TỪ THIÊN NHIÊN. Tóm tắt PDF
V SH 73

ĐỊA PHƯƠNG

BẮC KẠN: ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG ĐẶC SẢN. Tóm tắt PDF
ĐỖ TUẤN KHIÊM 75
LÝ LUẬN VỀ CƠ SỞ LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG VÀ THỰC TIỄN Ở TÂY NGUYÊN. Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ VÂN 78
CẦN SỚM HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH” CHO SẢN PHẨM SÂM CỦ CỦA HAI TỈNH KON TUM VÀ QUẢNG NAM. Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ TUYẾT 83
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN Ở TP HỒ CHÍ MINH. Tóm tắt PDF
PHAN MINH TÂN 86
BÌNH PHƯỚC: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG TỪ BẠC NANO. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN CHÂU 89

NHÌN RA THẾ GIỚI

NHỮNG SÁNG CHẾ NỔI BẬT NĂM 2013. Tóm tắt PDF
V CT 91
NHỮNG MÔ HÌNH ĐA MỨC CỦA CÁC HỆ HÓA HỌC PHỨC TẠP. Tóm tắt PDF
CAO CHI 94
XƯỞNG CỰC TIỂU: HƯỚNG ĐI MỚI CHO NGÀNH CHẾ TẠO VI MẠCH? Tóm tắt PDF
ĐẶNG LƯƠNG MÔ 96
XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH BẢO TÀNG KHOA HỌC: KINH NGHIỆM TỪ ASTC. Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN SÁNG 101

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

HIỆU ỨNG TĂNG CƯỜNG PLASMONIC GẦN MẠNG LƯỚI CÁC HẠT CẦU NANO KIM LOẠI. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HIỆU, NGUYỄN BÍCH HÀ 103
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU LÀM ĐIỆN CỰC TRONG SIÊU TỤ ĐIỆN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN TUẤN DŨNG, KIM TAIK NAM 114
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHẤT KẾT DÍNH DÙNG TRONG BÀI TOÁN THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 123
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHANH THÀNH PHẦN HÓA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH TÙY, KHUÔNG THANH TUẤN, VŨ TRUNG TÂN, VÕ THỊ ANH 126
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHUN VỮA BÊ TÔNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN THỊNH, ĐINH TRỌNG THÂN 131