Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1+2A (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

6 đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN tạo nên thành công của NAFOSTED.

Lê Đình Tiến

Tóm tắt


Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ và bắt đầu hoạt động từ năm 2008. Qua 10 năm hoạt động, NAFOSTED đã khẳng định được vai trò tích cực trong thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trên phạm vi cả nước...

Toàn văn: PDF